Proton --> Neutron transformation in electron capture.

Printable View